Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

woensdag 22 mei 2013

Een Pinkstertraditie in Rome

Rosita Steenbeek leest voor uit eigen werk ‘Terug in Rome’. Ze vertelt over een Pinkstertraditie in het Pantheon in Rome.

Bekijk het fragment.Vragen
1 Leg uit wat de volgende woorden met elkaar te maken hebben. Brandweerman – Pantheon - Pinksteren
2 De koepel is een wonderlijk staaltje bouwkunst. Wat kun je over de koepel vertellen?
3 “De heilige sfeer verandert in die van een zwembad.” Leg uit wat er met deze zin wordt bedoeld.
4 De zin “Dan dwarrelen rode rozenblaadjes naar beneden.” zou het begin kunnen zijn van een gedicht. Schrijf een gedicht dat met deze zin begint.