Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 7 juli 2015

'Wij willen onderwijs op maat en geen massa-productie'

Het onderwijs in Nederland moet nog beter worden, vindt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad. Waarom vindt hij dat en hoe denkt hij dat te bewerkstelligen?

Bekijk het filmpje.

Vragen:
1 Hoe moet het onderwijs veranderen, volgens Paul Rosenmöller?

2 Waarom moet het onderwijs veranderen?

3 Wat bedoelt hij met massaproductie?

4 Een diploma op maat vraagt twee grote dingen. Welke?

5 Hoe noemt Paul Rosenmöller het nieuwe leren?

6 Heeft hij er vertrouwen in dat de docenten de veranderingen aan kunnen?

7 Hoe beargumenteert hij dat de docenten met de veranderingen mee moeten gaan?

8 Hoe zie jij zelf deze veranderingen die Paul Rosenmöller benoemt?