Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 22 september 2015

Vluchtelingen naar school

Er komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Dit heeft ook gevolgen voor scholen. De gevluchte kinderen moeten namelijk ook een plek op een school krijgen. Het kan dus zomaar gebeuren dat er ineens een grote groep vluchtelingen op een basisschool of middelbare school terechtkomt.

Bekijk het filmpje:


Vragen:

De verslaggever zegt: 'Kinderen hebben het recht om binnen 4 dagen onderwijs te krijgen. Dus moet de capaciteit vaak snel omhoog.'

1 Wat betekent het woord capaciteit in dit filmpje?
2 Welke tekstverband wordt in de bovenstaande zinnen gebruikt?

3 Wat is de mening van Marieke Postma van de organisatie Lowan?
4 Welk(e) argument(en) gebruikt zij?

De staatssecretaris zegt: "We hebben voldoende financiële middelen, maar als dit even niet toereikend is... "

5 Wat betekent het woord toereikend?
6 Welk tekstverband wordt in de bovenstaande zin gebruikt?

7 Hoe zou jij een nieuwe leerling helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Bespreek het met je klasgenoten.