Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 4 januari 2016

Vuurwerk? Alleen voor professionals...

Steeds meer organisaties willen een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Volgens hen hoort vuurwerk thuis in professionele vuurwerkshows.

Bekijk het filmpje hier.













1. Wat wordt bedoeld met 'consumentenvuurwerk'?
2. Wat is het doel van het Vuurwerkmanifest?
3. Welke maatregelen worden genoemd in het manifest? Noem er twee.
4. 'Huis-tuin-en-keuken-vuurwerkliefhebber'. Wat bedoelt de verslaggever met deze omschrijving?
5. Welke gevoelens ervaart de jongen bij het afsteken van vuurwerk?
6. Houd jij van vuurwerk? Vertel ook waarom wel of niet.

Spreken, Kijken, Luisteren - kritisch kijken en luisteren
Op welke vraag wordt in het filmpje geen antwoord gegeven?
A Wat vinden mensen leuk aan vuurwerk afsteken?
B Waarom moet consumentenvuurwerk helemaal verboden worden?
C Welke maatregelen kun je nemen om consumentenvuurwerk te beperken?

Schrijven
En jij? Ben jij voor of tegen een vuurwerkverbod voor consumenten. Schrijf een column of ingezonden brief naar de krant waarin je jouw mening uiteenzet.

Spelling
Waarom schrijven we 'huis-tuin-en-keuken-vuurwerkliefhebber' op deze manier?