Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 19 april 2016

In de huid van de scheidsrechter

Op voetbalclub DWS fluiten jonge spelers wedstrijden; zo leren ze hoe het is om scheidsrechter te zijn. En dat heeft invloed op hun gedrag in het veld.

Vraag vooraf
Bespreek de volgende vragen met een klasgenoot.
Doe je aan sport?
Heb je in jouw sport te maken met scheidsrechters?
Gedraag jij je altijd netjes tegen de scheidsrechter? Leg je antwoord uit.


Vragen bij het filmpje

1 Abel en Manou hebben 25 scheidsrechtertjes 'onder hun hoede'. Hoe zoek je op wat deze uitdrukking betekent?
1b Leg uit wat de uitdrukking in bovenstaande zin betekent.

2 Welke opdracht hebben de jonge scheidsrechters?

3 Zicco zegt: "Een ouder moet er gewoon mee stoppen." Wat bedoelt Zicco als hij ermee zegt? Bedenk zelf twee voorbeelden. 

4 Yassine is als speler rustiger sinds hij fluit. Hoe komt dat?

5 De voorzitter van de club DWS zegt dat het 'waanzinnig goed uitpakt' om de jeugd te laten fluiten. Wat bedoelt hij daarmee?

6 Volgens de voorzitter is het goed om jongeren verantwoordelijkheid te geven. Wat leren ze daarvan?

Woorden - associëren
Respect en begrip zijn belangrijk in de sport. Maar niet alleen in de sport, ook in je klas bijvoorbeeld, of in je vriendengroep. Waar denk je aan bij het woord respect? En waaraan bij het woord begrip?
Noteer voor beide woorden vijf woorden die je erbij vindt passen.
Werk daarna in een groepje van vier klasgenoten. Elk groepslid noemt steeds een woord dat hij of zij gekozen heeft. Leg elkaar uit wat je ermee bedoelt.