Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 16 mei 2016

Nederlands: het meest betwiste examen

De examens zijn begonnen. Het examen Nederlands is elk jaar onderhevig aan kritiek. Hoe komt dat?


Vragen bij het filmpje

1 'Uiteenzettingen, beschouwingen en drogredenen', weet jij wat dat zijn? Geef bij alle drie een voorbeeld.
2 Multiple-choisevragen lijken appeltje-eitje, maar het examen Nederlands is het meest betwist van alle examens. Hoe dat komt, zie en hoor je daarna. Vat kort samen wat het probleem is bij het examen Nederlands.
3 Docent Nederlands Kim Weeber pleit voor open vragen: daarmee kun je beter laten zien of je iets begrepen hebt of niet. Wat is het nadeel van open vragen op een examen, denk je?
4 Het juiste antwoord op het voorbeeld van de examenvraag uit 2015 is D: rommelig. Had jij dat antwoord ook gekozen? Leg uit waarom wel of niet. 
5 Kim Weeber zegt: 'Ik begrijp heel goed dat leerlingen dat vorig jaar niet begrepen.' Waar verwijst dat naar?
A Naar de examenvraag van 2015.
B Naar de antwoordmogelijkheden op de examenvraag van 2015.
C Naar het juiste antwoord op de examenvraag van 2015.

Uitdrukkingen - appeltje-eitje
Volgens Onze Taal is 'appeltje-eitje' eigenlijk een samenvoeging van twee uitdrukkingen. Welke zouden dat kunnen zijn?
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/appeltje-eitje