Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 23 mei 2016

Rijke jongeren blowen het meest

Uit onderzoek is gebleken dat in het zuiden van onze hoofdstad het meest wordt gedronken en geblowd door jongeren. Hoe komt dat?


Vragen bij het filmpje

1 De voorzitter van de bestuurscommissie heeft het over een 'lijstje waar je niet bovenaan wil staan'. Welk lijstje is dat?
2 Welke twee redenen voert de voorzitter aan om niet bovenaan te willen staan?
3 Hoeveel oorzaken worden er genoemd voor het grote(re) percentage drankgebruikers in Amsterdam-Zuid? Noteer daarna:
a de oorzaken;
b door wie ze genoemd worden;
c wat de spreker ermee bedoelt.
5 Naast de oorzaken van drank- en drugsgebruik wordt er - impliciet - ook nog een gevolg genoemd. Welk gevolg is dat en door wie wordt het genoemd?  
6 Naast straatcoaches wil het stadsdeel 'extra maatregelen' nemen. Wat zouden dat voor maatregelen kunnen zijn? Bedenk drie maatregelen die jij zinvol vindt.

Grammatica
Kies een schuingedrukt woord:
41 % van de jongeren zegt / zeggen wel eens alcohol te hebben gedronken.
Welke grammaticaregel heb je gebruikt voor je keuze?

Grammatica - bijzin
'Een lijstje waar je niet bovenaan wilt staan'.
a Selecteer de bijzin.
b Wat klopt er niet aan deze bijzin?
c Formuleer de zin correct.