Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 6 juni 2016

Fluiten = niet meer instappen!

De NS start met de campagne: Fluiten = niet meer instappen. Aanleiding is de gevaarlijke situaties die ontstaan als mensen op het allerlaatste moment nog de trein inspringen.

Vraag vooraf
Moet jij weleens rennen om een trein te halen?
Stel, je neemt de trein van 15:10. Is dit dan de instaptijd of de vertrektijd?

Luister hier naar het radiofragment
(let op: radiofragment, geen video!)

Vragen bij het fragment

1 De slogan bij de campagne luidt: Fluiten = niet meer instappen. Welk synoniem voor slogan ken je?
2 De conducteur vindt de slogan wel vlot. Vind jij de slogan en het beoordelingswoord vlot bij elkaar passen? Leg je antwoord uit.
3 Wat vindt de radiopresentator van de slogan? Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 
4 Te laat instappen vormt een (steeds groter) probleem. In het filmpje worden meerdere gevolgen genoemd. Welke zijn dat? Verdeel ze over de volgende categorieën:
- gevolgen voor de late instapper;
- gevolgen voor de NS;
- gevolgen voor de andere reizigers;
5 Gevraagd naar een voorbeeld van gevaarlijke situaties zegt de conducteur: 'Tot kinderwagens aan toe'. Welke mening schemert in deze woordkeus door?
6 Kijk terug naar de vraag vooraf. Wat heb je geleerd?

Informatie - schema maken (infographic)
Maak een schema waarin je de gevolgen van te laat instappen inzichtelijk maakt. Je mag het zelf vrij vormgeven (bijvoorbeeld met een infographic).