Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 13 juni 2016

Hoe de natuur een grote brand overleeft


Een enorme brand bracht de natuur grote schade toe vijf jaar geleden.
Langzaam komt de natuur weer tot leven.

Vraag vooraf
Bekijk de foto. Waar op de wereld is deze foto gemaakt, denk je? Praat erover met een klasgenoot en leg ook uit waarom je dat denkt.
Vragen bij het filmpje

1 Waar vond de brand vijf jaar geleden plaats?
1a Kijk naar je antwoord bij de vraag vooraf. Verschilde het antwoord? Hoe komt dat?
2 Volgens de boswachter is de natuur erg veerkrachtig. Welke bewijzen ziet hij daarvoor?
3 Later noemt de boswachter het bos 'vitaal'. Welk synoniem ken je voor vitaal?
4 Op de roetroute zie je eigenlijk het verleden en het heden. Wat hoort bij het verleden en wat bij het heden?

Gedicht - beeldspraak
De natuur wordt in het filmpje wel een beetje vergeleken met een mens, nadat die iets ergs heeft meegemaakt. Leg dat uit.
Deze vorm van beeldspraak heeft ook een naam. Ken je die? 

Spelling - vormen van het werkwoord
De onderstaande zinnen zijn afkomstig uit het filmpje. Noteer steeds de juiste vorm van het werkwoord. Overleg met een klasgenoot over de juiste vorm. Kijk daarna de antwoorden klassikaal na.

Het duingebied werd (teisteren - v.d.) door grote branden.  
Na vijf jaar is te zien dat de natuur zich weer (herstellen - o.t.t.).
En ook het bos (vernieuwen - o.t.t.) zich langzaam.
De Roet-route (verklaren - o.t.t.) zijn eigen naam al.
De Roet-route loopt langs alle (verbranden - b.n.) delen in de duinen.
Het gaat daarna weer op in het verdere bos dat hier (groeien - o.t.t.).