Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 13 juni 2016

Hoe ver kun je gaan op YouTube?

Vlogger Willem reisde afgelopen week mee op een trein. Hij vond het zelf een vette actie, maar die mening deelt niet iedereen. De jongens van Ponkers geven hun mening.
Vragen bij het filmpje

1 Willems filmpje leverde hem twee dingen op. Noteer ze.
2 De jongens van Ponkers vinden Willems actie onverantwoord. Waarom?
3 Marthijn vindt de 'heisa' eromheen wel opgeblazen. Noem drie synoniemen voor heisa.
3b Hij maakt zijn zin niet af: 'Als er niets over gezegd was, ................' Maak zijn zin af.
4 Volgens de interviewer gaat het maken van filmpjes vooral over het krijgen van views en aandacht. Noah is het daar niet mee eens. Welke functie heeft YouTube volgens hem?
5 Wie bepaalt volgens Noah de grens voor wat wel en niet kan op YouTube?
6 De vloggerswereld is 'creatief, vrij en lucratief'. Wat betekent dat laatste woord, denk je?
7 De nieuwe Europese richtlijnen hebben drie doelen. Welke?

Spreken, kijken, luisteren - discussie
Voer een discussie over de volgende twee stellingen:
1 YouTube, Instagram en Facebook moeten de grens bepalen voor wat wel en niet mag. 
2 Als vloggers geen prankfilmpjes maken, zijn er geen Europese richtlijnen nodig.

Gedicht - vormen van beeldspraak
Noah zegt: 'Deze wereld voelt als Wild West van de mediawereld.'
Welke vorm van beeldspraak gebruikt hij hier?
Leg uit wat hij ermee bedoelt. 

Spelling - persoonsvorm
Volgens de directeur van Onlane is zijn bedrijf 'de nieuwe John de Mol van de toekomst.'
'Dus dat (beloven) nog wat....', zegt de interviewer.
Noteer de juiste vorm van (beloven) en leg uit hoe je aan je antwoord komt.

Woorden - Engelse woorden
In het stukje waarin de jongens van Ponkers worden geïnterviewd over hun werk, komen veel Engelse woorden voor. Leg uit wat de woorden editen, fixen, kicken en content betekenen en hoe ze gebruikt worden in de context.
Uit welke taal is 'een video schieten' afkomstig?