Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 27 juni 2016

Noodweer niet voor iedereen vervelend

Het regent dat het giet in Nederland, de afgelopen weken. In sommige delen van het land is sprake van ernstige overlast en schade. 

Vraag vooraf
Heb jij in de regio waar je woont veel last (gehad) van het noodweer? Heb je familie of vrienden in andere delen van het land waar veel overlast was? Praat erover met een klasgenoot.
Vragen bij het filmpje

1 Wat veroorzaakte de enorme ravage waarover aan het begin van het filmpje wordt gesproken?
2 Hoe kun je zien dat er sprake is geweest van een 'valwind'?
2a. Sven benoemt niet de ravage na een tornado. Hoe zou die eruitzien?
3 'Elders' in het land was er vooral veel waterschade. Wat is een synoniem voor elders?
A ergens anders in het land
B iets verderop in het land
C in de rest van het land
4 Wat onderschatten de automobilisten in Den Haag?
5 Sven kan inmiddels leven van zijn uit de hand gelopen hobby. Wat wordt bedoeld met 'een uit de hand gelopen hobby'?
6 Op welke manier brengt Svens hobby brood op de plank, denk je?

Gedicht - stijlfiguur
Aan het begin van het filmpje noemt de verslaggeefster het beeld van de weg met omgevallen bomen 'een gemankeerde ansichtkaart'. Leg uit wat ze daarmee bedoelt.
Welke stijlfiguur wordt hier gebruikt?

Spelling - persoonsvorm.
Als Sven vertelt wat hij zo mooi vindt aan zijn werk, zegt hij:
Je ziet de kracht van de natuur, je ziet wat er (gebeuren).
Noteer de juiste vorm van het werkwoord tussen haakjes. Leg uit welke stappen je hebt gevolgd.

Spelling - leestekens
Aan het eind van het filmpje wordt gesproken over de zogenaamde zomer. Wat wordt daarmee bedoeld?
Stel, je maakt een geschreven tekst van dit filmpje. Met welk leesteken maak je dan duidelijk wat je bedoelt met zogenaamde zomer?