Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

vrijdag 17 februari 2017

Straatsmombies

In Bodegraven wordt een proef gedaan met speciale verkeerslichten voor smombies: de smartphone-zombies.

Vraag vooraf
Praat met een klasgenoot. Waar denk jij aan bij een 'smartphone-zombie'?

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.


Vragen bij het filmpje
1 Welke definitie van een 'smombie' wordt in het filmpje gegeven?
2 Waarom werkt het nieuwe verkeerslicht overdag minder goed, volgens de jongen?
3 Veilig Verkeer Nederland vindt het idee voor de nieuwe verkeerslichten maar niets. Welk argument draagt de woordvoerster aan?
4 Met welk woord geeft de woordvoerster aan dat VVN de smartphone liever ziet verdwijnen uit het straatbeeld?
5 'Dat is de leeftijd', zegt een geïnterviewde mevrouw. Waar verwijst 'dat' naar?
6 Het filmpje wordt afgesloten met een uitdrukking, maar die wordt creatief gebruikt. Hoe luidt de oorspronkelijke uitdrukking?
7 Wat vind jij van een speciaal verkeerslicht voor smombies?

Smombiegedrag
Praat met een klasgenoot. Vind je het woord 'smombie' goed gekozen? Leg uit waarom wel of niet.
Ben jij een smombie? Geef voorbeelden van smombiegedrag bij jezelf.
Heeft smombiegedrag gevolgen voor de maatschappij, volgens jou? Leg uit waarom wel of niet.

Voornaamwoorden
Bekijk je antwoord op vraag 2. Welke persoon gebruikt de jongen als hij het over zichzelf heeft?
Beïnvloedt het gebruik van die persoon de boodschap van de jongen?
Gebruik jij ook wel eens die persoon als je over jezelf praat?
Wat is een reden om dat wel en een reden om dat niet te doen?