Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

zaterdag 30 september 2017

What the hack!

Hacken is toch illegaal? Nou, niet altijd. Op de Paschalisschool krijgen leerlingen legale 'hackles'. 

Vragen vooraf
Weet jij wat hacken is?
Ken je hackers die in het nieuws zijn gekomen?

Bekijk de videoVragen bij de video
1 In de inleiding hoor je een beschrijving van het begrip 'hacken'. Hoe luidt die?
2 Twee leerlingen vertellen wat zij aan het doen zijn. Welke opdracht hebben zij gekregen?
3 Normaal gesproken is hacken strafbaar. Wanneer is dat het niet?

Kritisch luisteren
Chris Blommendaal is professioneel hacker bij een groot bedrijf. Hij legt uit dat hackers de wereld een stukje veiliger kunnen maken. Dat klinkt tegenstrijdig. Wat bedoelt hij precies?

Signaalwoorden
Lees onderstaande zinnen. Welke woorden kun je invullen op de lege plekken? Let op: er zijn zeven woorden en slechts vijf lege plekken!

ook - omdat - om - zodat - daardoor - want - dat
Je mag niet zomaar een website hacken ........ dat is strafbaar.
...... willen we dat leerlingen goede hackers worden. 
We willen ........ ze hun kennis toepassen .............. de wereld een stukje veiliger te maken,
......... we er met z'n allen profijt van hebben.

Welk synoniem voor 'ook' gebruikt Chris Blommendaal?

Werkwoordspelling
'Heb je het wifi-netwerk al gehackt?', wordt aan een leerling gevraagd. 
'Nou, het ........ (laden) heel lang' zegt hij. Noteer de juiste vorm van (laden).