Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 19 oktober 2015

Meer mannen voor de klas!

Weinig jongens kiezen voor het vak van meester in het basisonderwijs. Minister Bussemaker wil dit graag veranderen met de campagne: 'Veel meer meesters'.

Bekijk het filmpje:


Vragen:
1. Minister Bussemaker noemt twee argumenten waarom er meer mannen voor de klas moeten. Noem deze argumenten in twee korte zinnen.

2. Wat wil jij na de middelbare school gaan doen?

Stel, je mag iemand interviewen met een beroep dat jij in de toekomst ook wel wilt uitoefenen. Je gaat het interview voorbereiden.

3. Schrijf minimaal vijf hoofdvragen op en zet deze in een logische volgorde.
4. Vergelijk de vragen met die van je klasgenoten. Vul je vragen waar nodig aan.

5. Zoek informatie op internet over het beroep van de persoon die je graag wilt interviewen.