Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 19 oktober 2015

Sportieve vrouwen

Afgelopen zondag werd weer de jaarlijkse marathon in Amsterdam gelopen. Opvallend was het groot aantal vrouwen dat dit jaar deelnam.

Bekijk het filmpje:

Vragen:
1 Wat is het onderwerp van dit filmpje?

2 Wat is de hoofdgedachte van dit filmpje?

3 Wat betekent: "Ze winden er geen doekjes om" ?

"De balans tussen man en vrouw verschuift steeds meer naar fifty-fifty."
4 Leg in eigen woorden uit wat met deze zin wordt bedoeld.

5 Waarom is hardlopen populair onder vrouwen?