Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 9 mei 2017

Ruggespraak VO


Wie kent hem niet, de rubriek Ruggespraak van het maandblad Onze Taal met grappige 'taalkronkels' uit de media? Speciaal voor Talent ontwikkelt Onze Taal maandelijks een Ruggespraak-rubriek voor het voortgezet onderwijs: Ruggespraak VO. Vier taalkronkels met korte opdrachten erbij om te behandelen in de klas. Hoe kun je de taalkronkels lezen? En wat betekenen ze dan? Deze maand is het thema '(basis)school'.

Minder juffen?  

"Hij zegt niet dat juffen slecht werk doen, er zijn alleen te veel juffen. Inmiddels is 86% van de onderwijzeressen op de basisschool vrouw."
Bron: AD

In dit bericht staan drie vrouwelijke woorden:
juffen (twee keer), onderwijzeressen en vrouw.
Welk woord maakt het bericht onlogisch?


Meesters met begrip

"Meesters begrijpen jongens beter dan juffen, omdat ze zelf jongens waren."
Bron: De Stentor

De boodschap is:
a. Meesters begrijpen meer van jongens dan van juffen.
b. Meesters zijn beter dan juffen in staat om jongens te begrijpen.


Wel of niet slopen?

Stop verdere uitbreiding en sloop Annie M.G. Schmidtschool Jacob de Graefflaan
De Annie M.G. Schmidtschool, voorheen Cornelis Jetses- en Statenduinschool, staat op het punt gesloopt te worden om er een groot nieuwbouwpand neer te zetten waar twee keer zoveel kinderen in passen. Dit alles tegen de wil van ouders, buurt en iedereen die de school een warm hart toedraagt.
Bron: website school

De kop boven dit bericht is verwarrend. Moeten ze stoppen met uitbreiden én met slopen, of moeten ze stoppen met uitbreiden en vervolgens gaan slopen?

Lees de tekst onder de kop en beschrijf wat bedoeld is.


Nog meer slopen

Basisschool De Wildert in de Haagse Beemden is het mikpunt van vandalisme. Schoolleiding en politie zitten erbovenop.
Bron: BN DeStem

Erbovenop zitten betekent hier:
a. Er zitten mensen op het dak die de school slopen.
b. Er wordt alles aan gedaan om het vandalisme snel te stoppen.

Wat betekent vandalisme?


Onze Taal
De rubriek Ruggespraak VO op Talent Actualiteit wordt verzorgd door het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers. Op de website www.onzetaal.nl en in het tijdschrift Onze Taal komen allerlei taalonderwerpen voorbij: taalontwikkeling, jongerentaal, goed en fout taalgebruik, puzzels en nog veel meer. De vereniging heeft ook een Taaladviesdienst, die vragen over spelling, grammatica en woordgebruik beantwoordt.