Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 9 januari 2018

Ruggespraak VO
Wie kent hem niet, de rubriek Ruggespraak van het maandblad Onze Taal met grappige 'taalkronkels' uit de media? Speciaal voor Talent ontwikkelt Onze Taal maandelijks een Ruggespraak-rubriek voor het voortgezet onderwijs: Ruggespraak VO. Vier taalkronkels met korte opdrachten erbij om te behandelen in de klas. Hoe kun je de taalkronkels lezen? En wat betekenen ze dan?

Mooie oogst


Voedseltuin Boxtel oogst veel lof: eerste vrijwilliger stroomt door naar vaste baan
Bron: Brabants Dagblad
Het werkwoord oogsten heeft de betekenis 'groenten binnenhalen die op het land of in een tuin groeien, zodat ze gegeten kunnen worden'. En lof is een bepaalde groente, ook wel witlof genoemd. Toch staat in deze nieuwskop niet dat er groente uit de voedseltuin is gehaald. 'Lof oogsten' heeft hier een figuurlijke betekenis. Wat is die betekenis? 

Knappe dieven

Opgelet!
Gauwdieven
opereren
ook in het ziekenhuis

Bron: bordje in Universitair Ziekenhuis Leuven
Gauwdief is een wat ouderwets woord voor een hele slimme dief. Zijn deze dieven zó slim dat ze mensen kunnen opereren in het ziekenhuis? Of betekent opereren iets anders?
 

Gelukkig zwijn?


Aangeschoten zwijn doodt jager in Duitsland
De 50-jarige jager volgde het spoor van een aangeschoten zwijn, om het een genadeschot te geven. Het dier viel hem daarbij aan.
Bron: AD
Aangeschoten betekent hier:
a. geraakt door een kogel, maar nog wel in staat om te lopen
b. in lichte mate dronken na het drinken van alcoholAfvallen


"Wij zoeken 50 personen die willen afslanken met een bijzonder gewichtsbeheersings-programma. Geen truckjes, succes verzekerd!"

Bron: flyer van een welzijnscoachMet ‘geen truckjes’ wordt waarschijnlijk bedoeld dat er geen ‘kunstje’ wordt toegepast: er worden geen onnatuurlijke afslankmiddelen zoals pillen gebruikt. Wat klopt er niet aan de spelling ‘truckje’?
Tip: kijk in een woordenboek of op deze webpagina’s:
http://spellingsite.nu/?zoek=truck, http://spellingsite.nu/?zoek=truc.


Onze Taal
De rubriek Ruggespraak VO op Talent Actualiteit wordt verzorgd door het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers. Op de website www.onzetaal.nl en in het tijdschrift Onze Taal komen allerlei taalonderwerpen voorbij: taalontwikkeling, jongerentaal, goed en fout taalgebruik, puzzels en nog veel meer. De vereniging heeft ook een Taaladviesdienst, die vragen over spelling, grammatica en woordgebruik beantwoordt.