Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 22 februari 2016

De terugkeer van 'het gifje'

Het 'gifje' komt weer helemaal terug. Deze techniek uit 1987 wordt weer volop op het internet gedeeld.

Vraag vooraf
Weet jij wat een gifje is? Gebruik je het zelf wel eens?


Vragen bij het filmpje

1 Wat is een gifje?
2 De presentator vraagt aan de deskundige: 'Hoe kan het dat gifjes weer populair zijn?' Geeft de deskundige echt een antwoord op deze vraag? Leg uit waarom wel of niet.
Wat kun je uitdrukken met een gifje?
4 De presentator gebruikt de uitdrukking 'Dan kun je nat gaan, he.' Op welk moment doet hij dat en wat bedoelt hij ermee?
5 'Het is echt wel een ding aan het worden', zegt de deskundige. Het woord ding is hier een metafoor. Waarvoor?
6 Wat heeft jouw voorkeur: een gifje of een emoji? Beargumenteer je keuze.

Woorden - uitdrukkingen
De deskundige zegt: 'We weten dat Silicon Valley op dit moment overtoeren draait met het investeren.' Welke twee uitdrukkingen worden hier door elkaar gebruikt? Herschrijf de uitspraak.
Het door elkaar gebruiken van twee uitdrukkingen valt onder de stijlfouten. Hoe noem je deze stijlfout?