Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 20 juni 2016

JobTalk: solliciteren via een app

JobTalk is een app waarmee je een baan kunt zoeken. Hoe zou dat in z'n werk gaan?

Vraag vooraf
Bespreek de vragen met een klasgenoot.
Heb jij een bijbaantje? Hoe heb je die gevonden?
Noem nog drie manieren om een baan te vinden.

Bekijk de video hier.


Vragen bij het filmpje

1 Met welke app vertoont JobTalk gelijkenis?
2 Wat vindt de jongen van het eerste bedrijf dat de app toont? Leg je antwoord uit.
2 Stel, je raadt een vriend of vriendin aan om via JobTalk op zoek te gaan naar een baan.
Bedenk zelf hoe de app werkt en maak een instructie. Gebruik daarvoor de gebiedende wijs.

Geef je mening
Vind je JobTalk een handige app om werk te zoeken?
Noteer een voordeel en een nadeel van werk zoeken via een app als JobTalk.

In de toekomst kijken
Wat denk je, zal deze manier van solliciteren in de toekomst meer of minder gebruikt worden? Onderbouw je mening met een objectief en een subjectief argument. Ga in discussie met een klasgenoot die een andere mening heeft.