Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

zaterdag 18 maart 2017

Omdat je taal klinkt zo leuk!

Denemarken vond onze verkiezingen van 15 maart erg interessant. Zó interessant, dat ze hun nieuws in het Nederlands brachten!
Vragen bij het filmpje

Kijk en luister een aantal keer naar de video. Vat het nieuwsitem zo goed mogelijk samen. Welke informatie wordt gegeven?

Uitspraak
Je moet je best doen om het item goed te kunnen begrijpen. Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop de Deense nieuwslezers het Nederlands uitspreken.
a. Met welke tweeklanken heeft de nieuwslezer moeite? (0:00-0:12)
b. Het woord 'verkiezingen' kent nogal wat varianten in deze video. Welke uitspraakvarianten hoor je voorbijkomen?

Grammatica - woordvolgorde
In de eerste 20 seconden zondigen de nieuwslezers twee keer tegen de woordvolgorde van de Nederlandse taal.
a. In welke zinnen?
b. Uit welke talen ken je de constructie die de nieuwslezers gebruiken? Geef een aantal voorbeelden.

Woordenschat
Mensen die Nederlands leren vinden het woord 'lekker' vaak lastig: het wordt voor van alles en nog wat gebruikt, maar je kunt er ook makkelijk fouten mee maken.
a. Hoe gebruik jij dit woord? Geef een aantal voorbeelden.
b. De nieuwslezeres sluit het item af met het zinnetje: 'Het was heel lekker'. Wat vind jij, goed gebruik van 'lekker' of 'niet?
c. Zoek op wat het Deense woord is voor 'leuk'.

Een taal leren
Met het toepassen van de juiste spelling en grammatica ben je er dus nog niet, als je een nieuwe taal wilt gebruiken.
a. Wat heb je door deze video geleerd over de aspecten van het leren van een andere taal?