Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

vrijdag 30 september 2016

Natuurgebied in het Markermeer

Nederland wordt een stukje groter! In het Markermeer wordt een eilandengroep aangelegd, want het gaat niet goed met de natuur in het gebied. Welke problemen zijn er en hoe zijn ze ontstaan? En hoe kan de aanleg van nieuwe eilanden daarbij helpen?

Opdracht:
Bekijk het filmpje. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. Schrijf de nummers op en schrijf daarachter welk woord of welk getal op die plaats hoort.
De eilandengroep heet de (1)… en bestaat uit (2)… eilanden. Samen zijn ze (3)… voetbalvelden groot.
b. De eilanden zijn nu nog kaal. Maar straks zien ze er heel anders uit. Welke beschrijving wordt in het filmpje gegeven?
A De eilanden zijn begroeid met riet, er zijn duizenden vogels, brede stranden, wandelpaden en uitkijkposten om vogels te bekijken.
B De eilanden zijn begroeid met riet en watermunt, er zijn duizenden vogels, brede stranden, wandelpaden en uitkijkposten om vogels te bekijken.
C De eilanden zijn begroeid met watermunt, er zijn duizenden vogels, brede stranden, havens en uitkijkposten om vogels te bekijken.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.