Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

vrijdag 17 mei 2019

Les van je vader

In Nederland zijn niet genoeg leraren. Daarom is op sommige scholen een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Eén dag per week vrij dus. Eh, nee.....niet vrij dus.

Vraag vooraf
Valt er op jouw school wel eens een lesuur uit?
Wat moet je dan doen in zo'n uur?

Bekijk de video (klik op de link: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4708406/vierdaagse-schoolweek-door-lerarentekort-alleen-de) 
Vragen bij de video
1 Als Jeroen lesgeeft, heeft hij twee 'rollen'. Welke twee rollen zijn dat?
2 Wat gebeurt er als die rollen onduidelijk zijn?
3 Jeroens dochter vindt dat haar vader niet zo goed lesgeeft. Hoe komt dat, volgens haar?
4 Volgens Jeroen is er één plek die voordeel heeft van een vierdaagse schoolweek. Welke plek is dat? Leg uit wat hij daarmee bedoelt.

Trappen van vergelijking
Het woord veel kun je gebruiken bij de 'vergrotende trap': veel mooier, veel duurder, veel leuker. Waarom kan veel anderser niet?
Welke trap komt er na de vergrotende trap?

Uitdrukkingen
In de video hoor je verschillende uitdrukkingen. Leg in je eigen woorden uit wat ze betekenen. 
Dit gaat helemaal nergens over
Kunst en vliegwerk
Leerkrachten staat het water aan de lippen