Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

dinsdag 1 maart 2016

Lekker geschrikkeld gisteren?

Dit jaar heeft ook een 29 februari. Het vorige jaar niet, en het volgende jaar ook niet. Waarom wordt één keer in de vier jaar een extra dag ingelast?


Vragen bij het filmpje

1 Moet je het woord baan in de eerste zin van het filmpje a) letterlijk, b) figuurlijk of c) letterlijk én figuurlijk opvatten?
2 Dat kunnen wij niet hebben..... Wát kunnen wij niet hebben?
3 Welk probleem ontstaat er na vier jaar?  
4 Met welke slogan wordt de oplossing van Julius Caesar gepresenteerd?
5 Daarom zijn eeuwjaren geen schrikkeljaren, tenzij ze deelbaar zijn door 400, natuurlijk. Wat denk jij nu? Kies een antwoord.
A Natuurlijk!
B Wat is een eeuwjaar?
C Waar gáát dit over?!

Fictie - begrip
Deze clip is gemaakt door Clipp Hanger. Welk begrip uit fictie herken je hierin?
Wat heeft dit begrip met de inhoud van het filmpje te maken?

Woorden - ik schrikkel, jij schrikkelt, ik heb geschrikkeld
Schrikkel kennen we vooral in de combinatie met jaar - schrikkeljaar. Het woord betekent waarschijnlijk zoiets als 'een grote stap nemen' of 'overslaan'. Bedenk samen met een klasgenoot drie voorbeelden waarin je schrikkel als werkwoord gebruikt: schrikkelen. 

Woorden - lekker bezig
Het filmpje eindigt met de zin: Dan ben je astronomisch bezig. Wat wordt hier bedoeld?
Bedenk met een klasgenoot (grappige) situaties waarin je biologisch, economisch, sociologisch en theologisch bezig bent.