Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 2 mei 2016

Vergistoeristen drie dagen te laat

Ook dit jaar werden er weer 'vergistoeristen' gespot in de hoofdstad. Maar wat zijn dat en waarom komen ze te laat?


Vragen bij het filmpje

1 Wat is een 'vergistoerist'?
2 Welke reden wordt gegeven voor het bestaan van de 'vergistoerist'? 
3 In het filmpje wordt het woord fenomeen gebruikt: Het fenomeen waarbij..... 
Wat betekent dit woord?  
4 Wanneer kwam de eerste 'vergistoerist' naar Nederland? Leg uit hoe je aan je antwoord komt.
5 In het filmpje is een opsomming te horen. Welke?
6 Wat wordt bedoeld met het authentieke Koninginnedaggevoel?
7 Wat is voor jou 'het' Koninginnedaggevoel? Noteer vijf woorden die voor jou het best passen bij Koninginnedag / Koningsdag.  

Woorden - neologisme
Het woord 'vergistoerist' is een neologisme. Leg uit wat dat is.
Vind je het woord 'vergistoerist' goed gekozen? Leg uit waarom wel of niet.  
Bedenk zelf nog een andere grappige term voor de toerist die op de verkeerde dag naar een ander land afreist om feest te vieren.

Gedicht - vormen van rijm
In het woord 'vergistoerist' is een vorm van rijm aan te wijzen. Welke vorm?