Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

vrijdag 18 november 2016

Supersnelle rap

Aan de tafel bij Humberto Tan, RTL Late Night, zat Kraantje Pappie (Alex van der Zouwen). Hij deed het nummer 'Best wel een ding', live in de studio.

Vraag vooraf:
Houd je van rap? Welke rappers of rapgroepen vind je leuk? Wat vind je er leuk/goed aan?
Ken je Kraantje Pappie?

Bekijk de video en beantwoord de vragen.Vragen bij het fragment:
1. Als Kraantje Pappie de eerste keer zegt: 'Nee, dat kan wel sneller', wordt er gelachen aan tafel. Waarom?
2. Eén van de tafelgasten zegt: 'Volgens mij heb jij elektroden in je hersens'. Wat bedoelt hij daarmee, denk je?
3a. Kraantje Pappie zegt na afloop van zijn rap: 'Da's best wel een ding, he'. Hoe zou jij 'ding' in deze context uitleggen?
3b. Ken je nog meer situaties waarin mensen 'ding' gebruiken? Geef een aantal voorbeelden.
4. Volgens Humberto Tan (de tafelheer) moet de rap er altijd 'flawless' uitkomen. Welk Nederlands woord kun je hier gebruiken?
5. Waar zou het volgens de tafelgasten ook superhandig zijn als je zo snel praat?

Formeel / informeel taalgebruik
Wat betekent vousvoyeren?
Wie wordt door wie gevousvoyeerd in dit videofragment?
Wat vind je daarvan?

Gedicht
Hoeveel strofes kent 'Best wel een ding'?
Werk samen met een klasgenoot. Luister nog een aantal keer naar de eerste strofe. Probeer de strofe zo goed compleet mogelijk op te schrijven.
- welke vormen van assonantie en alliteratie kun je erin ontdekken? Geef ook voorbeelden.
- welke metafoor gebruikt Humberto Tan aan het eind van het fragment voor 'Best wel een ding'? 
- zoek op wat parallellisme in gedichten is. Kun je in de strofe parallellisme ontdekken?
- kun je in de strofe spreken van enjambement? Leg je antwoord uit.
- Kraantje Pappie draagt relatief monotoon voor. Wat betekent monotoon? Past die betekenis bij de voordracht van Kraantje Pappie? Leg je antwoord uit.
 


Originele track zien en horen: https://www.youtube.com/watch?v=3KfjjifUSpE
Tekst zien onder het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uv48dFMgmLw