Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 1 februari 2016

Vier nieuwe vormen van onderwijs in Amsterdam

De winnende plannen voor een nieuwe school in Amsterdam zijn opgesteld door KIEM, Laterna Magica, Klein Amsterdam en de Alan Thuringschool.

Bekijk het filmpje en maak aantekeningen. 

Vragen bij het filmpje

1 Welke overeenkomst in leerlijn hebben de Alan Thuringschool en Laterna Magica?
2 Welke school richt zich op de ontwikkeling van jongens?
2a Hoe krijgt dat onderwijs vorm?
- geef een voorbeeld van iets wat jongens niet meer hoeven te doen;
- geef een voorbeeld van een activiteit die juist erg geschikt is voor jongens.
Waarmee onderscheidt Klein Amsterdam zich van de andere scholen?
4 Welke drie criteria hanteerde de jury?
5 De wethouder van Onderwijs noemt de wedstrijd een vorm van pionieren. Wat bedoelt ze daarmee?

Een vraag voor de jongens
Zou je op de school die zich richt op jongens onderwijs willen volgen? Waarom wel of niet?

Een vraag voor de meisjes
Vind je dat het onderwijs zoals het er nu is, meer gericht is op meisjes? Waarom wel of niet?
Zou je specifieke activiteiten voor meisjes kunnen bedenken, die nu (nog) niet op jouw school plaatsvinden?

Lezen - argumenten beoordelen.
Werk samen. Stel, jij zit in de jury van deze wedstrijd en moet een keuze maken tussen KIEM en Klein Amsterdam. Bekijk de drie criteria die je noemde bij vraag 4. Welke school mag van jullie winnen? Onderbouw je oordeel goed.

Spreken, kijken, luisteren - elevator pitch
Stel, er wordt een zelfde wedstrijd georganiseerd in jouw stad of dorp. Jij hebt een erg goed idee voor een nieuwe school. Bereid een korte elevator pitch voor (maximaal 1 minuut) waarin je jouw idee uitlegt. Deel je idee in een groepje en kies samen het beste idee.