Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

maandag 21 maart 2016

Salah Abdeslam opgepakt

Eén van de daders van de aanslagen in Parijs, Salah Abdeslam, is opgepakt in Brussel. Hij verschanste zich in de wijk Molenbeek, in Brussel.

Vraag vooraf
Wat weet je over de terreurverdachte Salah Abdeslam en de aanslagen in Parijs?
Praat erover met een klasgenoot.

Bekijk het filmpje hier.

Vragen bij het filmpje
1 De terreurexpert zegt dat in Molenbeek sprake is van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat bedoelt hij daarmee?
2 Mensen in Molenbeek hebben hun redenen om Salah Abdeslam niet te verraden.  Hoeveel redenen worden genoemd?
2a Met welk signaalwoord start de expert het opnoemen van de redenen?
3 Eén van de redenen luidt: Sommige mensen hebben er geen belang bij om met de politie te praten. Welke suggestie zit er in deze zin verborgen?
Waardoor kwam de politie Salah Abdeslam onder andere op het spoor?

Gedicht - Beeldspraak
Welke vorm van beeldspraak gebruikt de documentairemaker om de verblijfssituatie van Salah Abdeslam in het 'safe house' in Vorst te omschrijven? Noteer ook de beeldspraak.
De expert sluit daar later, als hij het uiterlijk van Abdeslam omschrijft, goed bij aan. Met welk woord?